UCHAŃSKI przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, AGAT, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Uchański - Autokary do Polski

   warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

 • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
 • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
 • Biura Podróży Londyn, UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

uchański przewozy autokarowe uchanski >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


uchański autokary do polski uchanski>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy UCHAŃSKI, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy UCHAŃSKI > www.uchanski.renado.pl

 


 

BILETY

Bilet ma ważność sześciu miesięcy od daty wyjazdu, jest wystawiany imiennie i nie może być odstąpiony osobom trzecim. Pasażer posiadający bilet w obie strony typu "open" zobowiązany jest do zarezerwowania daty powrotu w centrum rezerwacyjnym, przynajmniej 14 dni przed datą wyjazdu. Każda zmiana - 10 funtów, zamknięcie - 10 funtów.

 

REZERWACJE

Pasażerowie posiadający bilet typu "open" muszą zarezerwować powrót w centrum rezerwacji na terenie Anglii (ulotka), w Polsce: Motylewo 30, 66-450 Bogdaniec tel. 095 751 01 92;
fax 095 751 01 64

 

ZGŁOSZENIE SIĘ NA ODJAZD

Pasażerowie są zobowiązani zgłosić się najpóźniej 30 minut przed przewidzianą godziną odjazdu, chyba że istnieją inne dyrektywy w okresach wzmożonego ruchu.

| do góry

 

TARYFY

Taryfy obejmują przejazd autobusem. Za taryfę obowiązującą uważa się taryfę ważną w dniu wyjazdu.

 

BAGAŻE

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu o wymiarach nie większych niż 160 cm (wysokość + długość + szerokość) i wadze max. 25 kg oraz niewielkiego bagażu podręcznego. Za każdy bagaż dodatkowy i/lub bagaż nietypowy pobiera się opłatę (według cennika) i może on być przyjęty w miarę wolnego miejsca w bagażniku. Zawartość bagażu podręcznego winna ograniczać się do rzeczy niezbędnych w czasie podróży i podlega kontroli na życzenie obsługi autobusu.

 

REZYGNACJE I ZWROTY

Przy rezygnacji z podróży stosuje się następujące potrącenia:

 1. Do 14 dni przed datą wyjazdy 20%
 2. Do 7 dni przed datą wyjazdu 25%
 3. Do 48 godzin przed wyjazdem 50%
 4. Przy rezygnacji z podróży w czasie krótszym niż 48 godzin przed wyjazdem oraz bilet niewykorzystany nie przewiduje się żadnego zwrotu.

 5. W przypadku biletu w obie strony kwota zwracana równa się różnicy między całkowitą ceną biletu a ceną przejazdu w jedną stronę obniżoną o wyżej podane potrącenia.

| do góry

 

INNE

 1. Przewożenie zwierząt jest zabronione;
 2. W autobusie obowiązuje zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych;
 3. Obsługa autobusu ma prawo do nie wpuszczenia lub usunięcia
  z autobusu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym lub przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu kursu - bez zwrotu kosztów przejazdu;
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu spóźnień i/lub anulowania kursów wynikających z przyczyn losowych (trudne warunki atmosferyczne, awaria autobusu, odprawy graniczne, i/lub inne powody niezależne od przewoźnika);
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za czynności i skutki wynikające z kontroli służby celnej i straży granicznej poszczególnych państw;
 6. Do autobusu mają prawo wstępu osoby posiadające bilety firmy "Uchański";
 7. Pasażerowie są zobowiązani przestrzegać zalecenia obsługi autobusu podczas trwania podróży;
 8. Odpowiedzialność firmy "Uchański" za bagaż zgubiony jest ograniczona do 100 zł, zatem zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia bagażu;
 9. Wykupienie biletu przez pasażera jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych warunków;
 10. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przewozu zawarte są w "Umownych warunkach przewozu" dostępnych u przewoźnika;
 11. Na terenie Anglii bilet po dokonaniu zmian nie podlega zwrotowi.
| do góry

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Dzieci do lat 12 powinny podróżować z opiekunem
 2. Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku na 30 minut przed planowanym odjazdem. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja  z przejazdu.
 3. Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami
  • ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW
  • OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU
   przed wykupieniem biletu, a jego nabycie równoznaczne jest z zaakceptowaniem tych warunków.

 

 

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: UCHAŃSKI przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK