VISITOR przewozy autokarowe, Bilety Autokarowe do Polski, Autokary do Polski, Bilety Autobusowe, AGAT, przewozy, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia) Irlandia, Europa, bilety do polski, przewozy autokarowe online, londyn, london ealing broadway

Visitor Autokary do Polski

 warunki przewozu
Atas Travel Londyn

Polskie Biuro Podróży w Wielkiej Brytanii

  • Polskie Biuro Podróży Atas Travel Lonyn UK
  • Wakcje i wycieczki Last Minute All Incusive wyloty z UK
  • Biura Podróży Londyn,  UK Atas Travel

polskie biuro podróży w wielkiej brytanii, polskie biuro podróży w Londynie, polskie biuro podróży Ealing Broadway

visitor przewozy autokarowe visitor >PDF zobacz/drukuj (w nowym oknie)


visitor autokary do polski visitor>Powrót do listy przewoźników

 

Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy VISITOR, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności niniejszego dokumentu. Nie odpowiada jednak za ewentualne zmiany lub (jakkolwiek mało prawdopodobne) nieścisłości w niniejszym tekście. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy odwołać się bezpośrednio do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio na stronach przewoźnika: firmy VISTOR > visitor.com.pl

 


 

1. BILETY

Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdów na konkretnej trasie i nie może być odstąpiony innej osobie. Jego ważność wynosi 6 m-cy od daty rozpoczęcia podróży. Załoga ma prawo przy odprawie biletowej zażądać okazania paszportu.
 
Bilet zakupiony gwarantuje powrót w terminie zarezerwowanym w dniu zakupu. Bilet sprzedany w dwie strony bez ustalonego terminu powrotu (tzw. open), gwarantuje powrót po wcześniejszym jego ustaleniu z biurem w miarę wolnych miejsc, ale tylko w okresie jego ważności tj. w okresie 6 m-cy od daty wyjazdu.
 
W przypadku zagubienia lub kradzieży biletu nie wystawia się jego duplikatu. Na wniosek pasażera może być wystawiony nowy bilet po uiszczeniu pełnej opłaty za przejazd, a w przypadku odnalezienia zagubionego biletu można ubiegać się o zwrot nowo zakupionego biletu, jednakże zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 15% od ceny zakupu.

| do góry

 

2. SPRZEDAŻ I REZERWACJE

Sprzedaż i rezerwacje biletów prowadzą biura VISITOR w Polsce i w Wlk.Brytanii oraz agencje współpracujące z Przewoźnikiem. Sprzedaż odbywa się na podstawie taryf ujednoliconych we wszystkich punktach sprzedaży. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie, gdzie Przewoźnik wyznacza termin wykupienia biletu, który nie może być krótszy niż 7 dni przed odjazdem, jednakże termin wykupienia uwarunkowany jest popytem na dany rejs i może być wyznaczony na okres dłuższy przed datą wyjazdu. Przy wykupionym bilecie tzw. OPEN właściwej rezerwacji miejsca na dany rejs można dokonać jedynie poprzez wpis do biletu przez upoważnione biuro i uiszczenie opłaty wg taryfikatora. Tak samo następuje przy zmianie daty podróży z uwzględnieniem zwolnienia uprzedniej rezerwacji do 7 dni przed datą powrotu, a w przypadku gdy powrót następuje między 6 a 4 dniem pobierana jest opłata podwójna.
 
Zmiana rezerwacji na trzy lub mniej dni przed kursem jest niemożliwa. W przypadku nie wykorzystania zarezerwowanego przejazdu bilet /lub jego cześć/ traci ważność. Przy wykupieniu biletu pasażer otrzymuje numer miejsca na dany kurs, w miarę możliwości może dokonać wyboru. Przewoźnik jednak zastrzega sobie możliwość zmiany numeru miejsca co podyktowane może być zmianą autobusu a więc i rozkładem siedzeń lub inną zamianą np. w celu nie rozdzielania rodziców i dziecka, lub innych uzasadnionych powodów.

| do góry

 

3. ROZKŁAD JAZDY

Przewoźnik nie może zmienić trasy przejazdu ,przejść granicznych, chyba że byłoby to niezależne od niego jak siły wyższe , lub byłoby narzucone lub uzgodnione przez władze państw przez które przejeżdża Przewoźnik. Pasażer nie ma prawa opuścić autobusu w państwach tranzytowych gdzie nie przewidziano regularnych przystanków w rozkładzie jazdy wg otrzymanych licencji. Przewoźnik podejmie starania by autobus kursował zgodnie z czasem w rozkładzie jazdy , ale nie może tego zagwarantować.
 
Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia spowodowane kontrolami granicznymi, złymi warunkami atmosferycznymi, przeciążeniem ruchu drogowego. Podczas awarii Przewoźnik ma obowiązek możliwie jak najkrótszym czasie usunąć awarię a w razie konieczności podstawić zastępczy transport w celu kontynuowania jazdy.

| do góry

 

4. TARYFY

Przewoźnik ma prawo stosować różne taryfy w zależności od sezonu, zniżek wiekowych oraz taryfy specjalne na odmiennych warunkach od taryf oficjalnie ogłoszonych i ma obowiązek podania terminów ważności tych taryf oraz ewentualnych odmiennych warunków. Dla uzyskania zniżki klient musi okazać dokument tożsamości.

| do góry

 

5. ZWROTY

Zwrotu dokonać może tylko agent wystawiający bilet. Podstawą do ubiegania się zwrot należności za niewykorzystany bilet jest właściwy kupon podróżny wraz z okładką. Nie dokonuje się zwrotu należności za bilety niewykorzystane i zwrócone po dacie wyjazdu ewentualnie po upłynięciu terminu ich ważności.
 
Zwrotu dokonuje się wg następujących zasad:

Przy zgłoszeniu całkowicie lub częściowego niewykorzystania biletu

  • Do 10 dni przed kursem potrącenie wynosi 10% opłaty manipulacyjnej
  • Między 9 a 7 dniem przed kursem potrącenie wynosi 25% opłaty manipulacyjnej
  • Między 6 a 4 dniem przed kursem potrącenie wynosi 50% opłaty manipulacyjnej
  • Na 3 i mniej dni przed kursem bilet traci ważność i wartość

Zwrot należności może ubiegać się osoba, która wykupiła bilet lub dla której go wykupiono.

| do góry

 

6. BAGAŻ

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu o wadze do 30 kg, przy czym suma wymiarów nie może przekraczać 160 cm. Bagaż ten jest rejestrowany i znajduje się wyłącznie w luku bagażowym. Bagaż musi być obowiązkowo opatrzony nalepką. Dozwolony jest przewóz jednej sztuki bagażu podręcznego w przedziale pasażerskim o wadze do 5 kg i wymiarach by zmieścił się pod fotel pasażerski. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny, przedmioty wartościowe oraz za pozostawione rzeczy w autokarze. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko gdy pozwala na to miejsce w luku bagażowym i jedynie za dodatkową opłatą wg taryfikatora za pokwitowaniem zapłaty Bagaż ten jest rejestrowany. Nie zabiera się bagażu nietypowego np. rowerów lub o nadmiernym ciężarze /maszyny itp./ oraz bagażu zawierającego substancje zagrażające bezpieczeństwu pasażerów i załogi autobusu. Przewożenie zwierząt jest zabronione.

| do góry

 

7. UBEZPIECZENIE

Każdy pasażer na czas przejazdu jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków NW- ubezpieczenie komunikacyjne. Przewoźnik odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w lukach bagażowych, jeżeli wina będzie tylko po stronie Przewoźnika nie osób trzecich ale tylko z powodu jego zaniedbania co należy udowodnić zaraz po zajściu do wysokości 500 PLN lub równowartość w GBP. W każdym innym przypadku bagaż należy ubezpieczyć indywidualnie.
 
Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikające z funkcjonowania przewozu, a w związku z tym nie wypłaca żadnych odszkodowań z tego tytułu. Zalecamy wszystkim podróżnym zabezpieczenie się na wypadek wszystkich nieprzewidzianych - lecz mogących zaistnieć nieszczęśliwych okoliczności -poprzez wykupienie stosownego ubezpieczenia. Sugerujemy wykupienie dodatkowo ubezpieczenia KL-kosztów leczenia, NW-nieszczęśliwe wypadki na czas pobytu, ubezpieczenie bagażu od kradzieży lub zniszczenia przez osoby trzecie.

| do góry

 

8. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA I PRZEWOŹNIKA

Pasażer ma obowiązek wstawić się na 30 minut przed planowanym odjazdem autobusu Pasażer powinien bezwzględnie przestrzegać miejsca wsiadania wpisanego w bilet, niezastosowanie się do powyższego może spowodować anulowanie rezerwacji. Miejsce w autokarze należy zajmować zgodnie z numerem miejsca wpisanym w bilet albo wg zaleceń obsługi autobusu. Palenie i picie alkoholu w autobusie jest zabronione.
 
W czasie podróży przewidziane są postoje, których długość i częstotliwość zależy od warunków ruchu. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi przejazd zgodnie z warunkami przewozu i obowiązującym rozkładem jazdy. Zostaną podjęte wszelkie starania, aby autobus kursował zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn obiektywnych przewoźnik nie może tego zagwarantować. Na wypadek awarii autobusu Przewoźnik ma prawo podstawić autobus o podobnym standardzie innej marki. Pasażer odpowiedzialny jest do przestrzegania wszystkich przepisów celno - wizowych poszczególnych krajów, a załoga ma prawo odmówić zabrania pasażera, który nie stosuje się do w/w przepisów. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są ściśle przestrzegać zaleceń obsługi autobusu.

| do góry

 

9. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące przejazdu, jego jakości, standardu, obsługi, uszkodzonego bagażu /tu należy przedstawić protokół zniszczenia podpisany przez właściciela bagażu i załogę autobusu w momencie zajścia/ prosimy składać bezpośrednio do Przewoźnika na pisemnie w terminie 14 dni od daty reklamowanego odcinka przejazdu.

 

 

wróć >lista przewoźników

 

| do góry
Optymalizacja: VISITOR przewozy autokarowe autokary do Polski bilety autokarowe do Polski bilety autobusowe, polskie biuro podróży Ealing Broadway, przewozy autokarowe, bilety do Polski, bilety do Wielkiej Brytanii, polskie biuro podróży Ealing Broadway, London W5, Wielka Brytania, UK